Beira mar ioio, beira mar iaia
Beira mar ioio, beira mar iaia
Beira mar ioio, beira mar iaia
Beira mar ioio, beira mar iaia
Beira mar ioio ioio, beira mar iaia iaia
Beira mar ioio, beira mar iaia

êêê beira mar, beira mar
é de ioio
beira mar, beira mar
é de iaia