Om een goede werking te garanderen, vinden we duidelijke afspraken en transparantie belangrijk. Op deze pagina vind je een aantal afspraken waar elk lid zich aan dient te houden.

Verzekering

Elk lid is verplicht om zich jaarlijks te verzekeren bij de club, ookal heb je een eigen sportverzekering. De verzekering loopt via Sportievak vzw. Hoewel we de veiligheid van iedereen steeds proberen te waarborgen en de kans op blessures relatief laag is, kan een ongelukje altijd gebeuren. Bij ongevallen dien je steeds het aangifteformulier in te vullen.

Het jaarlijkse inschrijvingsgeld (€10) bevat ook je sportverzekering.

Inschrijvingen en lesgelden

 • Leden die hun lidmaatschap vernieuwen krijgen steeds voorrang bij de inschrijvingen.
 • Een inschrijving wordt enkel als geldig beschouwd na ontvangst van betaling.
 • Indien er minder dan 5 inschrijvingen zijn voor een lesmoment, gaan die lessen niet door voor dat seizoen en wordt je inschrijvingsgeld uiteraard volledig teruggestort.
 • Een 10-beurtenkaart is steeds geldig tot 1 december van het daarop volgende seizoen.
 • Terugbetalingen op beurtenkaarten zijn niet mogelijk.
 • Op abonnementen zijn terugbetalingen mogelijk tot de derde les die je met je abonnement hebt gevolgd.
 • Na de derde les is er geen terugbetaling mogelijk, tenzij door langdurige overmacht van de trainers.
 • Er gelden aparte tarieven voor kinderen en volwassenen.

Praktische afspraken

 • Kinderen en jongeren moeten aan de minimumleeftijd voldoen bij aanvang van de lessen.
 • Er wordt steeds blootvoets getraind, tenzij je door een medische aandoening schoenen dient te dragen.
 • Aangesloten leden dienen steeds een abadá van de groep en hun corda te dragen.
 • Nieuwe leden zijn niet meteen verplicht om een uniform aan te kopen. Vanaf de eerste batizado is dit verplicht.
 • Wees altijd ruim op tijd aanwezig zodat je bij de start van de training klaar staat.

Bij vragen mag je ons steeds contacteren.