Om een goede werking te garanderen, vinden we duidelijke afspraken en transparantie belangrijk. Op deze pagina vind je een aantal afspraken waar elk lid zich aan dient te houden.

Verzekering

Elk lid is verplicht om zich jaarlijks te verzekeren bij de club, ookal heb je een eigen sportverzekering. De verzekering loopt via Sportievak vzw. Hoewel we de veiligheid van iedereen steeds proberen te waarborgen en de kans op blessures relatief laag is, kan een ongelukje altijd gebeuren. Bij ongevallen dien je steeds het aangifteformulier in te vullen.

Het jaarlijkse inschrijvingsgeld (€10) bevat ook je sportverzekering.

Inschrijvingen en lesgelden

 • Leden die hun lidmaatschap vernieuwen krijgen steeds voorrang bij de inschrijvingen.
 • Een inschrijving wordt enkel als geldig beschouwd na ontvangst van betaling.
 • Indien er minder dan 5 inschrijvingen zijn voor een lesmoment, gaan die lessen niet door voor dat seizoen en wordt je inschrijvingsgeld uiteraard volledig teruggestort.
 • Een 10-beurtenkaart is steeds geldig tot 1 december van het daarop volgende seizoen.
 • Terugbetalingen op beurtenkaarten zijn niet mogelijk.
 • Op abonnementen zijn terugbetalingen mogelijk tot de derde les die je met je abonnement hebt gevolgd.
 • Na de derde les is er geen terugbetaling mogelijk, tenzij door langdurige overmacht van de trainers.
 • Er gelden aparte tarieven voor kinderen en volwassenen.

Praktische afspraken

 • Kinderen en jongeren moeten aan de minimumleeftijd voldoen bij aanvang van de lessen.
 • Er wordt steeds blootvoets getraind, tenzij je door een medische aandoening schoenen dient te dragen.
 • Aangesloten leden dienen steeds een abadá van de groep en hun corda te dragen.
 • Nieuwe leden zijn niet meteen verplicht om een uniform aan te kopen. Vanaf de eerste batizado is dit verplicht.
 • Wees altijd ruim op tijd aanwezig zodat je bij de start van de training klaar staat.

Bij vragen mag je ons steeds contacteren.

Graduaties

Een overzicht van de graduatiesystemen voor de jeugd en volwassenen kan je vinden op de pagina over onze organisatie.

Jeugd

Voor de jeugd wordt er een apart graduatiesysteem gebruikt. De cordas voor de jeugd zijn te herkennen aan hun witte basis met gekleurde puntjes, in tegenstelling tot de volledig gekleurde cordas van de volwassenen. Nieuwe leden krijgen op hun eerste batizado een witte corda of een witte corda met één geel puntje, afhankelijk van wanneer in het schooljaar ze met de lessen zijn gestart. 

Elk jaar maken de leden kans op een nieuwe corda. De vereisten om een corda te behalen zijn de volgende:

 • Minstens 1 keer per week trainen in de eigen club.
 • Minstens 75% van de tijd aanwezig zijn in de lessen.
 • Een goede attitude hebben tegenover de lesgever en de medeleerlingen.

Voor de jeugd worden er verder geen vereisten gesteld in vaardigheden zoals bij de volwassenen. De verantwoordelijken van de club behouden echter het recht om cordas al dan niet te weerhouden, mits goede redenen. Verder worden volgende regels vastgelegd:

 • Heeft een leerling binnen de jeugdgroep al reeds de hoogst mogelijke graduatie behaald, dan zal hij deze blijven dragen totdat hij overschakelt naar de volwassenen.
 • Indien een leerling de batizado van het voorgaande jaar niet kon bijwonen, zal er het volgende jaar geen dubbele graduatie uitgedeeld worden. Je kan dus maximaal één corda per jaar krijgen. 
 • Een graduatie kan tevens nooit overgeslagen worden, elke leerling krijgt altijd de corda die volgt op zijn of haar huidige corda.

Zolang een lid de jeugdtrainingen volgt, zal het ook onder het jeugdsysteem vallen. Eens een lid 16 jaar wordt mag het aansluiten bij de volwassenen bij de start van een nieuw seizoen (september). Vanaf dan valt de leerling onder het graduatiesysteem van de volwassenen en zal hij/zij ook aan de competenties van de volwassenen moeten voldoen. 

Bij de eerstvolgende troca de cordas zal de leerling een volledig gekleurde corda krijgen. Welke corda dat is, hangt af van de evaluatie die afgenomen wordt. Algemeen gezien is de kans reëel dat een oranje of oranje-blauwe corda uitgereikt wordt. Een leerling die 10 jaar traint en een kindercorda heeft met twee paarse puntjes, zal met andere woorden niet dezelfde kleuren behouden wanneer hij overschakelt naar de volwassenen. 


Laatste update: 21 december 2021.