Instrutor Palitão en Instrutor Vinho leiden samen Capoeira Leuven en verzorgen wekelijks de lessen. Samen hebben ze meer dan 40 jaar ervaring in capoeira.

Instrutor Palitão

In het jaar 2000, toen 15 jaar oud, zette Palitão zijn eerste stappen in de capoeirawereld onder de tribune van Stade Leuven onder leiding van mestre Dendê.

Gebeten door sport en didactiek, behaalde hij het diploma Professionele Bachelor in de L.O. in 2006. Nadien studeerde hij in 2009 af als Master in de L.O. en bewegingswetenschappen.

Reis naar Brazilië

In de zomer van 2010 trok Palitão, met onder andere Vinho, naar Salvador da Bahia in Brazilië. Salvador is de hoofdstad van capoeira en één van de eerste plaatsen waar capoeira ontstaan is. Palitão ging er een maand lang op zoek naar unieke ervaringen en keerde terug naar België met heel wat kennis en nieuwe inzichten. Hij trainde bij en nam deel aan rodas van enkele van ’s werelds bekendste mestres, waaronder Moraes, João Pequeno, Boca Rica, Curió, Pelé da Bomba en Nenel.

Kindercapoeira Leuven

In 2009 startte Palitão met het geven van lessen capoeira aan kinderen. Sindsdien kent deze groep een exponentiële groei in aantal leden. Vandaag kent kindercapoeira in Leuven een ongeziene populariteit en geeft Instrutor Palitão met de hulp van assistent-trainers aan 5 verschillende groepen wekelijks les aan kinderen en jongeren met nog steeds evenveel plezier. Meer info over de trainingen voor kinderen en jongeren vind je hier.

Graduado Palitão
Instrutor Palitão wordt aangekondigd als trainer tijdens de openingsceremonie van de Batizado in 2016.

Groei

Palitão behaalde de graad van ‘graduado’ in 2012. Dit is het equivalent van een ‘zwarte gordel’ in de Oosterse krijgskunsten. In mei 2022 mocht hij een hoofdstuk afsluiten waar hij 10 jaar aan had gewerkt, want Mestre Dendê reikte hem de paarse corda uit en benoemde hem tot ‘instrutor’. Slechts enkelen in onze Belgische organisatie gingen hem daarin voor.

Instrutor Palitão begint zo aan een nieuw hoofdstuk in zijn capoeira carrière, maar traint nog steeds onder mestre Dendê en verzorgt wekelijks de lessen in Leuven, samen met Graduado Vinho. De voorbije jaren werkte Instrutor Palitão reeds samen met verschillende scholen, jeugddiensten en andere instanties om initiaties capoeira aan te kunnen bieden.

Instrutor Vinho

Alvin Coessens, beter bekend als “Vinho” in de capoeira-wereld, is een actief lid van de Vlaamse Capoeira Federatie en Grupo Internacional Mundo Capoeira. Hij was van 2009 tot 2017 actief als assistent-trainer in Leuven en werd in september 2017 samen met Instrutor Palitão hoofd van de Leuvense club.

Eerste stappen

In het voorjaar van 2002 maakte Vinho voor het eerst kennis met capoeira. In Zaventem gaf de toenmalige Monitor Golfinho (nu reeds Professor) lessen voor de club Porto de Minas.

Enkele jaren later besloot Vinho om ook in Leuven te gaan trainen, welke kort daarna zijn vaste trainingsplaats zou worden. Vinho trainde nu direct onder mestre Dendê, het hoofd van de internationale organisatie die vandaag Grupo Internacional Mundo Capoeira heet.

Evolutie

Na jaren van intensief trainen en zich te verdiepen in de filosofie en geschiedenis van capoeira, ontving Vinho in mei van 2014 de blauwe corda van mestre Dendê. Daarbij behaalde hij de graad van Graduado (het equivalent van de zwarte gordel in Oosterse gevechtskunsten). Die dag bereikte hij een mijlpaal in zijn capoeira-carrière, een doel dat hij meer dan 10 jaar geleden had gesteld.

Ondertussen fungeerde Vinho al enkele jaren als assistent-trainer in Leuven en had de droom om ooit zelf een club te runnen. 3 jaar lang trainde hij verder onder verschillende lesgevers om zich te kunnen voorbereiden op een functie als lesgever. Wanneer in september 2017 het nieuwe seizoen startte kreeg hij van mestre Dendê de kans om samen met Instrutor Palitão de club in Leuven over te nemen en als vaste trainer te fungeren.

In mei 2024 ontving ook Vinho de paarse corda en de daarbijhorende titel van “Instrutor”. Daarmee sloot hij zijn 10 jaar lange traject als “graduado” af, om aan een nieuw hoofdstuk in zijn capoeira carrière te beginnen.

Vinho

Ervaring

Tijdens zijn carrière bezocht Vinho al meer dan 50 nationale en internationale evenementen en stages in 10 landen, waaronder in Brazilië, Turkije en Polen. In 2020 ging hij in de leer bij enkele gerenommeerde capoeira mestres om zich te verdiepen in het muzikale aspect van capoeira. Hij volgende cursussen bij mestres Nenel, Negoativo en Ferradura. Tot op vandaag blijft hij een actief lid van de capoeira-gemeenschap en traint hij nog steeds onder mestre Dendê.

Engagement

Doorheen de jaren zetten Palitão en Vinho hun schouders al onder meerdere projecten. In 2012 en 2017 organiseerden ze samen de eerste en tweede editie van Idalina Capoeira, een internationaal capoeira-event voor vrouwen. In 2015 en 2016 maakten ze beiden deel uit van het organiserend team van de Belgische batizado van Grupo Internacional Mundo Capoeira. In 2019 organiseerden ze samen “10 jaar Kindercapoeira” in Leuven, een stage voor meer dan 100 kinderen (en hun ouders).

Palitão en Vinho werken ook regelmatig mee aan lokale capoeira-initiatieven zoals open roda’s, speciale trainerscursussen, demonstraties en workshops.

Simbora Camará!

In november 2023 organiseerden de trainers samen een evenement ter ere van hun 20e capoeira verjaardag. De stage was een groot succes, met meer dan 130 deelnemers uit 6 verschillende landen en van meer dan 25 verschillende capoeiragroepen. De twee hoofdacts waren niemand minder dan Contramestre Gugu Quilombola (voormalig wereldkampioen van de Red Bull Paranauê) en Contramestre Magrela (achtvoudig wereldkampioen). Simbora Camará kwam in de lokale media en werd algemeen geprezen in de capoeiragemeenschap.